Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXII/184/16,XXII/185/16 z dnia 21 października 2016 r. Jednostka prowadzi scentralizowaną obsługę finansowo – księgową,kadrową i administracyjną wszystkich jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów.